w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Słubicach