w sprawie upoważnienia  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  do prowadzenia spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej