W sprawie:
określenia stawek opłaty targowej w Gminie Słubice, zasd jej poboru oraz wyzbaczenia inaksentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Data uchwały:
2018-08-30

Numer uchwały:
LV/430/2018

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszneia w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Lubuskiego