W sprawie:
poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizucznych w drodze inaksa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inakso

Data uchwały:
2018-08-30

Numer uchwały:
LV/429/2018

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego