w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice,przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat