W sprawie:
ustalenia dla terenu gminy Słubice mkasymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenia gminy Słubice oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Data uchwały:
2018-05-24

Numer uchwały:
LII/411/2018

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Lubuskiego