W sprawie:
zmiany uchwały Nr XLV/355/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice na 2018 rok

Data uchwały:
2018-05-24

Numer uchwały:
LII/410/2018

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia