w sprawie: zastępstwa dyrektora Szkoły Podstawowej  w Kunowicach