W sprawie:
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek zlokalizowanych w obszarze Kostrzyńsko -Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Data uchwały:
2018-01-30

Numer uchwały:
XLVII/367/2018

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia