W sprawie:
określenia wymiaru bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki zapewnionego uczniom objetym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz wysokości opłat zakorzystanie z wychowania przedszkolnego pr

Data uchwały:
2018-01-12

Numer uchwały:
XLVI/359/2018

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego