W sprawie:
uchylenia uchwały nr XXXIII/271/2017 Rady Miejskiej w Słubiach z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci dla gminy Słubice na rok 2017 "

Data uchwały:
2017-12-27

Numer uchwały:
XLV/348/2017

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego