w sprawie zmiany informacji o kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Słubice oraz wysokości dotacji na rok 2017