w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 615/9, przeznaczonego do sprzedaży w formie bezprzetargowej i zmiany wysokości udziałów w nieruchomościach wspólnych wobec zaistniałej konieczności połączenia nieruchomości położonych w Słubicach przy ulicy Sienkiewicza na ewidencyjnych działkach gruntu oznaczonych numerami 615/5 i 615/9 w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości