W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Data uchwały:
2017-10-27

Numer uchwały:
XLI/337/2017

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2018 r.