Ogłoszenie do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Fundację Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach na wspieranie realizacji zadania publicznego pn.: „Przyroda nad Odrą II”.