Do 8 listopada br. organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty mogą zgłaszać uwagi do projektu Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2024.

 Wnioski i uwagi do projektu dokumentu można przekazywać:

- drogą elektroniczną na adres: magdalena.stupienko@slubice.pl,
- pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice – Biuro Spraw Społecznych
- bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Słubicach

Do dnia 8 listopada 2019 r. (decyduje data wpływu)

Wnioski i uwagi będą zbierane również podczas spotkania otwartego w dniu 7 listopada o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Collegium Polonicum w Słubicach.