Obwieszczenie o zwróceniu się do organów w sprawie zajęcia stanowiska o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z możliwością wbudowania garażu w bryłę budynku na działce o nr ewid. 213/30, obręb 8 - Kunowice, Gmina Słubice.