W sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Słubice na lata 2017-2023

Data uchwały:
2017-12-05

Numer uchwały:
XLIV/347/2017

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia