W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Słubice

Data uchwały:
2017-10-05

Numer uchwały:
XL/333/2017

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia