Burmistrz Słubic - Mariusz Olejniczak 

tel: (095) 7372000 wew. 118
tel: (095) 7372018
e-mail: burmistrz@slubice.pl

Burmistrz Słubic przyjmuje w sprawach skarg i wniosków:
w okresie letnim (lipiec-sierpień 2020)
w poniedziałki w godzinach 14:00-15:00