W sprawie:
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Słubice

Data uchwały:
2017-04-04

Numer uchwały:
XXXIV/275/2017

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa LUbuskiego