Termin zgromadzenia 05 września 2021 r., godz. 12.00-15.00

Miejsce zgromadzenia: Plac Bohaterów,  przemarsz, plac  Wolności w kierunku ul. Seelowska, Plac Przyjaźni, Aleja Młodzieży Polskiej, ul. Kościuszki, Rondo Solidarności, Most Graniczny

Zawiadomienie zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 631),  zgodnie z § 26 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 861 ze zm.) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.