Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących diagnozy sporządzonej w ramach Strategii Rozwoju Gminy Słubice na lata 2024-2030