Wykaz  ulg  i  pomocy  publicznej udzielonych  w  2008r.