Wykaz udzielonych ulg i pomocy publicznej w 2010r.