W sprawie:
udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na uchwałę nr LV/443/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego..

Data uchwały:
2014-11-20

Numer uchwały:
LIX/483/2014

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia