W sprawie:
przyjęcia do realizacji Aktualizacji Słubicko - Frankfurckiego Planu Działania 2010 - 2020

Data uchwały:
2014-05-08

Numer uchwały:
XVI/418/2014

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia