Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Słubic z dnia 15 marca 2013 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym