Cholewczyński Grzegorz Marek - Przewodniczący RM w Słubicach
Guzik Ewa Teresa - Wiceprzewodnicząca RM
Skalniak Maria -Wiceprzewodnicząca RW

Baczyńska Krystyna
Chustecka Ewa Katarzyna
Ciszewicz Tomasz Zbigniew
Dubacki Mariusz
Grabowski Józef Zbigniew
Mazurek Rafał Krzysztof
Pakulska Agnieszka Wioletta
Sadowski Jarosław Andrzej
Skorek Łukasz Andrzej
Sokołowski Paweł Krzysztof
Szurka Daniel Aleksander
Szymański Jarosław