W sprawie:
o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Słubickiemu na realizację inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej nr 1253F w Kunowicach na odcinku – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 137 do przejazdu kolejowego w Kunowicach” realizowanego w ramach ...

Data uchwały:
2009-09-28

Numer uchwały:
XXXIX/382/09

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniema podjęcia