• Uchwała nr XI/105/03 w sprawie rozdysponowania majątku zlikwidowanego Przedszkola Samorządowego nr 4 „Muchomorki”.
 • Uchwała nr XI/106/03 w sprawie woli przystąpienia Gminy Słubice do Stowarzyszenia na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich.
 • Uchwała nr XI/107/03 w sprawie woli przystąpienia do realizacji projektu wprowadzenia lokalnej komunikacji publicznej w transgranicznym ruchu promowym między miejscowościami Nowy Lubusz i Lebus.
 • Uchwała nr XI/108/03 w sprawie oddania w dzierżawę lokalu użytkowego przy ul. Kilińskiego 9L w Słubicach.
 • Uchwała nr XI/109/03 w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagrody „Słubiczanin Roku” oraz nagród w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 • Uchwała nr XI/110/03 w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Słubice”.
 • Uchwała nr XI/111/03 w sprawie powołania Kapituły tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Słubice”, przyznawania nagrody „Słubiczanin Roku” oraz nagród w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, a także przyznawania nagród dla jednostki pomocniczej gminy i organizacji pozarządowych.
 • Uchwała nr XI/112/03 w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagród dla jednostki pomocniczej gminy i organizacji pozarządowych.
 • Uchwała nr XI/113/03 w sprawie zmiany uchwały określającej zasady poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectwa.
 • Uchwała nr XI/114/03 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słubice.
 • Uchwała nr XI/115/03 w sprawie zniesienia jednostek pomocniczych.
 • Uchwała nr XI/116/03 w sprawie decyzji o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa.
 • Uchwała XI/117/03 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Słubicach na kadencję 2004-2007.
 • Uchwała nr XI/118/03 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2003r.
 • Uchwała nr XI/119/03 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr X/93/03 z dnia 27 sierpnia 2003r dotyczącej przystąpienia przez Gminę Słubice do inwestycji komunalnych.
 • Uchwała nr XI/120/03 w sprawie odwołania sekretarza gminy.