• Uchwała Nr XII/121/03 w sprawie zamiany budżetu i w budżecie gminy na 2003 r.
  • Uchwała Nr XII/122/03 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
  • Uchwała Nr XII/123/03 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w roku 2004.
  • Uchwała Nr XII/124/03 w sprawie stawek podatku od posiadania psów.
  • Uchwała Nr XII/125/03 w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiany i poboru podatku od nieruchomości.
  • Uchwała Nr XII/126/03 w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
  • Uchwała Nr XII/127/03 w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „ODRA WARTA”
  • Uchwała Nr XII/128/03 w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Administracyjny Oświaty
  • Uchwała Nr XII/129/03 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach samorządowych i żłobko – przedszkolu samorządowym.
  • Uchwała Nr XII/130/03 w sprawie ustanowienia płatnych parkingów na terenie miasta Słubice
  • Uchwała Nr XII/131/03 w sprawie wyrażenia woli wzięcia udziału w projekcie SEMS (Sustainable Energy Management Systems – Zrównoważone Systemy Zarządzenia Energią) w ramach programu Unii Europejskiej Concerto w zakresie odnawialnych źródeł energii.