• Uchwała nr XIII/132/03 z dnia 22 grudnia 2003r w sprawie współpracy Gminy Słubice na 2004r z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
  • Uchwała nr XIII/133/03 z dnia 22 grudnia 2003r w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres do 10 lat.
  • Uchwała nr XIII/134/03 z dnia 22 grudnia 2003r w sprawie zmiany uchwały Nr IV/43/03 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 07 lutego 2003r w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Słubice, sprzedawanymi jako lokale oraz w sprawie ustalenia wysokości bonifikat przy zbywaniu lokali mieszkalnych.
  • Uchwała nr XIII/135/03 z dnia 22 grudnia 2003r w sprawie pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych.
  • Uchwała nr XIII/136/03 z dnia 22 grudnia 2003r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004r.
  • Uchwała nr XIII/137/03 z dnia 22 grudnia 2003r w sprawie ustalenia dodatku specjalnego Burmistrzowi Słubic.
  • Uchwała nr XIII/138/03 z dnia 22 grudnia 2003r w sprawie wyrażenia woli współpracy Gminy Słubice (Rzeczpospolita Polska) z miastem Lebus (Republika Federalna Niemiec).