• Uchwała nr XIV/139/03 z dnia 29 grudnia 2003r w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2003r.
  • Uchwała nr XIV/140/03 z dnia 29 grudnia 2003r w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003.