• Uchwała nr XVIII/171/04 w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie Gminy na rok 2004 w zakresie inwestycji.
 • Uchwała nr XVIII/172/04 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na 2004 rok.
 • Uchwała nr XVIII/173/04 w sprawie likwidacji związku gmin pod nazwą „Związek Gmin Zachodnich”.
 • Uchwała nr XVIII/174/04 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres do 10 lat .
 • Uchwała nr XVIII/175/04 w sprawie ustalenie wysokości stawek opłat na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, dla których zarządcą jest gmina Słubice.
 • Uchwała nr XVIII/176/04 w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Słubice – sołectwo Drzecin
 • Uchwała nr XVIII/177/04 w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Słubice – sołectwo Golice
 • Uchwała nr XVIII/178/04 w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Słubice – sołectwo Kunice.
 • Uchwała nr XVIII/179/04 w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Słubice – sołectwo Kunowice.
 • Uchwała nr XVIII/180/04 w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Słubice – sołectwo Lisów.
 • Uchwała nr XVIII/181/04 w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Słubice – sołectwo Nowe Biskupice.
 • Uchwała nr XVIII/182/04 w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Słubice – sołectwo Stare Biskupice.
 • Uchwała nr XVIII/183/04 w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Słubice – sołectwo Nowy Lubusz .
 • Uchwała nr XVIII/184/04 w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Słubice – sołectwo Pławidło.
 • Uchwała nr XVIII/185/04 w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Słubice – sołectwo Rybocice.
 • Uchwała nr XVIII/186/04 w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Słubice – sołectwo Świecko.
 • Uchwała nr XVIII/187/04 w sprawie rozpatrzenia skargi Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jedności Robotniczej 6 w Słubicach, złożonej w dniu 10 maja 2004r na działalność Burmistrza Słubic.
 • Uchwała nr XVIII/188/04 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Roberta Terleckiego, złożonej w dniu 21 kwietnia 2004r na działalność Burmistrza Słubic.
 • Uchwała nr XVIII/189/04 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Roberta Terleckiego, złożonej w dniu 11 lutego 2004r na działalność Burmistrza Słubic.
 • Uchwała nr XVIII/190/04 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Mirosława Babiaka i Pana Artura Babiaka, złożonej w dniu 2 lutego 2004r na działalność Burmistrza Słubic.
 • Uchwała nr XVIII/191/04 w sprawie odwołania kierownika urzędu stanu cywilnego.
 • Uchwała nr XVIII/192/04 w sprawie odwołania skarbnika gminy.
 • Uchwała nr XVIII/193/04 w sprawie powołania skarbnika gminy.