• Uchwała nr XXIII/247/04 w sprawie zaciągnięcia i spłaty kredytu długoterminowego.