• Uchwała nr XXIV/248/04 w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze oraz ustalenia
  • Uchwała nr XXIV/249/04 w sprawie określenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Słubice,%%1161%%
  • Uchwała nr XXIV/250/04 w sprawie zaciągnięcia i spłaty kredytu długoterminowego. %%1162%%
  • Uchwała nr XXIV/251/04 w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
  • Uchwała nr XXIV/252/04 w sprawie: Protest i apel w sprawie wprowadzenia w życie nowego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej.
  • Uchwała nr XXV/253/04 w sprawie przyjęcia koncepcji wspólnego rozwoju i współpracy miast Frankfurtu nad Odrą i Słubic.
  • Uchwała nr XXV/254/04 w sprawie: organizacji przez miasta Słubice i Frankfurt n/O Igrzysk Młodzieży Szkolnej miast granicznych
  • Uchwała nr XXV/255/04 w sprawie: opinii dotyczącej treści porozumienia w sprawie pomocy w zakwaterowaniu polskich studentów Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w budynkach pozostających w dyspozycji firmy „Gospodarka Mieszkaniowa” sp. z o.o. we Frankfurcie nad Odrą.