• Uchwała nr XXVII/266/05 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słubice, obręb Świecko, dla terenu inwestycyjnego przy terminalu
 • Uchwała nr XXVII/267/05 w sprawie woli nabycia nieruchomości
 • Uchwała nr XXVII/268/05 w sprawie woli nabycia nieruchomości
 • Uchwała nr XXVII/269/05 w sprawie zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny
 • Uchwała nr XXVII/270/05 w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej w dniu 15 grudnia 2004r. na działalność Burmistrza Słubic
 • Uchwała nr XXVII/271/05 w sprawie deklaracji woli współdziałania Gminy Słubice z Gminą Górzyca przy realizacji budowy oczyszczalni ścieków
 • Uchwała nr XXVII/272/05 w sprawie w zmiany budżetu i w budżecie na 2005r
 • Uchwała nr XXVII/273/05 w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego
 • Uchwała nr XXVII/274/05 w sprawie określenia zasad funkcjonowania rachunku pomocniczego „Pomoc Azji”, otwartego w ramach działań promujących Gminę Słubice.
 • Uchwała nr XXVII/275/05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała nr XXVII/276/05 w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/265/04 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 grudnia 2004r.
 • Uchwała nr XXVII/277/05 w sprawie likwidacji Przedszkola Samorządowego nr 6 „Tęcza” w Słubicach Uchwała,
 • Uchwała nr XXVII/278/05 w sprawie nadania imienia Marka Kotańskiego Gimnazjum nr 2 w Słubicach Uchwała,