• Uchwała nr XXVIII/279/05 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Słubicach.
  • Uchwała nr XXVIII/280/05 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Słubicach.
  • Uchwała nr XXVIII/281/05 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla Ośrodka Sportu i Rekreacji.
  • Uchwała nr XXVIII/282/05 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
  • Uchwała nr XXVIII/283/05 w sprawie podjęcia działań wspierających i prac przygotowawczych, zmierzających do powołania podmiotu dla wykonywania zadań lokalnego transportu zbiorowego na trasie kolejowej: Słubice, Rzepin, Ośno Lubuskie, Sulęcin, Międzyrzecz, Międzychód, Pszczew.
  • Uchwała nr XXVIII/284/05 w sprawie wyboru banku do obsługi bankowej budżetu Gminy.
  • Uchwała nr XXVIII/285/05 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2005.
  • Uchwała nr XXVIII/286/05 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2005r.
  • Uchwała nr XXVIII/287/05 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach samorządowych, żłobko – przedszkolu samorządowym, publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach.
  • Uchwała nr XXVIII/288/05 w sprawie określenia źródeł dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych wraz z wskazaniem jednostek budżetowych, które prowadzą rachunek dochodów własnych.
  • Uchwała nr XXVIII/289/05 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słubice.