• Uchwała nr XXXII/313/05 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2005r.
  • Uchwała nr XXXII/314/05 w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu aglomeracji „Górzyca”
  • Uchwała nr XXXII/315/05 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. :„Wrota Słubickie – wdrożenie infrastruktury społeczeństwa informatycznego w powiecie słubickim” w ramach programu ZPORR działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informatycznego