• Uchwała nr XXXIV/332/05 w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Taksówkarzy Miasta Słubice złożonej w dniu 13 września 2005r na działalność Burmistrza Słubic.
  • Uchwała nr XXXIV/333/05 w sprawie nadania nazwy placu w Słubicach.
  • Uchwała nr XXXIV/334/05 w sprawie uchylenia uchwał
  • Uchwała nr XXXIV/335/05 w sprawie uchylenia uchwał
  • Uchwała nr XXXIV336/05 o uchyleniu uchwały Nr XXXVI/348/02 Radny Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2002r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów nadodrzańskich w obrębie Świecko- Rybocice- Kunice Gmina Słubice
  • Uchwała nr XXXIV/337/05 w sprawie określenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Słubice.
  • Uchwała nr XXXIV/338/05 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
  • Uchwała nr XXXIV/339/05 w sprawie ustalenia dla terenu gminy Słubice liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jaki i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na ternie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
  • Uchwała nr XXXIV/340/05 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2005r.
  • Uchwała nr XXXIV/341/05 w sprawie powołania komisji I i II instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych pracowników mianowanych.
  • Uchwała nr XXXIV/342/05 w sprawie uchwalenia regulaminu zasad i trybu nadawania tytułów: „Honorowy Obywatel Słubic”, „Słubiczanin Roku”, „Ambasador Słubic”, „Pionier Słubic”.