• Uchwała nr XXXV/343/05 w sprawie w sprawie przystąpienia do aktualizacji „Koncepcji układu strukturalnego miasta Słubice i Frankfurtu nad Odrą” przyjętej uchwałą Nr IX/36/94 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 listopada 1994 roku”.
  • Uchwała nr XXXV/344/05 w sprawie woli stworzenia wspólnej promocji miast Słubice i Frankfurt nad Odrą.
  • Uchwała nr XXXV/345/05 w sprawie woli wzajemnego informowania się o istotnych, bieżących i planowanych przedsięwzięciach w mieście Słubice i Frankfurt nad Odrą.