• Uchwała nr XXXVI/346/05 w sprawie utworzenia z Europa Utilities S.p.a z siedzibą we Włoszech i Palladio Finanziaria S.p.a z siedzibą we Włoszech spółki prawa handlowego.
  • Uchwała nr XXXVI/347/05 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2005r
  • Uchwała nr XXXVI/348/05 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2006. Uchwała nr XXXVI/349/05 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w roku 2006.
  • Uchwała nr XXXVI/350/05 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/326/05 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 31 sierpnia 2005r. dotyczącej pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych.
  • Uchwała nr XXXVI/351/05 w sprawie pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych.
  • Uchwała nr XXXVI/352/05 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  • Uchwała nr XXXVI/353/05 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Biskupice, Gmina Słubice.
  • Uchwała nr XXXVI/354/05 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.