• Uchwała nr XXXIX/386/06 w sprawie rozpatrzenia skargi Korporacji Taksówkarzy Całoetatowych w Słubicach i Stowarzyszenia Taksówkarzy Miasta Słubice z dnia 7 stycznia 2006r. złożonej do Rady Miejskiej w Słubicach dnia 10 stycznia 2006r.
 • Uchwała nr XXXIX/387/06 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2006-2010.
 • Uchwała nr XXXIX/388/06 w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego "Odra – Warta".
 • Uchwała nr XXXIX/389/06 w sprawie wniesienia do Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słubicach majątku stanowiącego własność Gminy Słubice.
 • Uchwała nr XXXIX/390/06 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2006r.
 • Uchwała nr XXXIX/391/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.
 • Uchwała nr XXXIX/392/06 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/355/05 z dnia 7 grudnia 2005r. ustalającej stawki podatku od środków transportowych.
 • Uchwała nr XXXIX/393/06 w sprawie współdziałania międzygminnego celem realizacji przedsięwzięcia o nazwie "Łączą nas rzeki".
 • Uchwała nr XXXIX/394/06 w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/243/04 z dnia 24 listopada 2004r w sprawie wyrażenia woli ustanowienia hymnu Gminy Słubice.
 • Uchwała nr XXXIX/395/06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowych stanowiących własność gminy Słubice.
 • Uchwała nr XXXIX/396/06 w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
 • Uchwała nr XXXIX/397/06 w sprawie zmiany numeru porządkowego Przedszkola Samorządowego nr 7 "Krasnal Hałabała" z siedzibą w Słubicach przy ul. Bohaterów Warszawy 8.