• Uchwała nr XL/398/06 w sprawie rozpatrzenia skargi - protestu Rady Bazaru OSiR z dnia 27 stycznia 2006r.
  • Uchwała nr XL/399/06 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2006r.
  • Uchwała nr XL/400/06 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Rybocicach.
  • Uchwała nr XL/401/06 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Słubice publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Słubice.
  • Uchwała nr XL/402/06 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.
  • Uchwała nr XL/403/06 w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Słubice.