• Uchwała nr XLIII/428/06 w sprawie : zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2006r.

%%2450%% %%2451%% %%2452%%

  • Uchwała nr XLIII/429/06 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy i jej jednostek organizacyjnych, z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych.

%%2453%% %%2454%% %%2455%% %%2456%%

  • Uchwała nr XLIII/430/06 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Słubicach NR XXXIX/395/06 z dnia 31 stycznia 2006r.
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowych stanowiących własność gminy Słubice

%%2457%%

  • Uchwała nr XLIII/431/06 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice obejmującego teren położony w Słubicach w obrębie ulic Poniatowskiego, Łokietka, Krzywoustego i Krótkiej.

%%2459%%