• Uchwała nr XLII/419/06 w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana [anonimizacja] z dnia 23 marca 2006r. złożonej do Rady Miejskiej w Słubicach w dniu 23 marca 2006r.
  • Uchwała nr XLII/420/06 w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana [anonimizacja] o przydział lokalu mieszkalnego dla niepełnosprawnych w budynku komunalnym przy Pl. Bohaterów 12, 12A, 12B z dnia 6.04.2006 r. złożonej do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słubicach.
  • Uchwała nr XLII/421/06 w sprawie : zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2006r.
  • Uchwała nr XLII/422/06 w sprawie: zmiany w Regulaminie Strefy Ograniczonego Postoju w Słubicach stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/130/03 Rady Miejskiej miasta Słubice z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia płatnych parkingów na terenie miasta Słubice.
  • Uchwała nr XLII/423/06 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/105/03 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28.10.2003 r. w sprawie rozdysponowania majątku zlikwidowanego Przedszkola Samorządowego nr 4 „Muchomorki” w Słubicach.
  • Uchwała nr XLII/424/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice w obrębie miejscowości: Golice i Lisów.
  • Uchwała nr XLII/425/06 w sprawie: ustanowienia symboli Gminy i insygniów organów Gminy Słubice.
  • Uchwała nr XLII/426/06 w sprawie: wprowadzenia zmian do statutu Gminy Słubice.
  • Uchwała nr XLII/427/06 w sprawie: zmian podziału gminy na obwody głosowania.