• Uchwała nr XLIV/432/06 w sprawie : zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2006r.