• Uchwała Nr XLVI/447/06 w sprawie: rozpatrzenia skargi Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ulicy Kopernika 16, 69-100 Słubice z dnia 03 lipca 2006r. złożonej do Rady Miejskiej w Słubicach dnia 03 lipca 2006r.
 • Uchwała Nr XLVI/448/06 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ferdynanda Woźniaka o nieruchomość, stanowiącą własność Gminy Słubice położoną w Golicach przy ul. Słubickiej 17, zabudowanej remizą strażacką.
 • Uchwała Nr XLVI/449/06 w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Strażewicza Komendanta Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Słubicach w sprawie dofinansowania do organizacji wypoczynku letniego.
 • Uchwała Nr XLVI/450/06 w sprawie nadania nazw nowym ulicom na os. Widok w Kunowicach, gmina Słubice.
 • Uchwała Nr XLVI/451/06 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/153/04 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości.
 • Uchwała, format "pdf", Uzasadnienie, format "pdf"
 • Uchwała Nr XLVI/452/06 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 • Uchwała Nr XLVI/453/06 w sprawie: wniesienia do Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słubicach majątku, stanowiącego własność Gminy Słubice.
 • Uchwała Nr XLVI/454/06 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 • Uchwała Nr XLVI/455/06 w sprawie: wyposażenia jednostek oświatowych Gminy Słubice w majątek, pochodzący z nowych inwestycji gminnych, oddanych do użytku w roku 2006r.
 • Uchwała Nr XLVI/456/06 w sprawie: wyposażenia jednostek oświatowych Gminy Słubice w majątek, pochodzący z nowych inwestycji gminnych, oddanych do użytku w roku 2006 r
 • Uchwała Nr XLVI/457/06 w sprawie: wyposażenia jednostek oświatowych Gminy Słubice w majątek, pochodzący z nowych inwestycji gminnych, oddanych do użytku w roku 2006 r
 • Uchwała Nr XLVI/458/06 w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2006r.
 • Uchwała Nr XLVI/459/06 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.