• Uchwała Nr XLVII/460/06 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Słubicach